Weekblad Dongen 29-08-2019

52 pages
0 views
of 52

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
2019 Week 35 Donderdag 29 augustusNr. 5003113 e jaargang WENS VAN MEVROUW WETERINGS IN VERVULLINGMOTORTOERTOCHT VOOR HET GOEDE DOEL EN BIERFESTIVALLEDEN ONI GYM…
Transcript
2019 Week 35 Donderdag 29 augustusNr. 5003113 e jaargang WENS VAN MEVROUW WETERINGS IN VERVULLINGMOTORTOERTOCHT VOOR HET GOEDE DOEL EN BIERFESTIVALLEDEN ONI GYM GENIETEN VAN ZONOVERGOTEN KAMPWEEKEND5617DE ZAAK � V��G��donderdag en vrijdag tot 21.00 uur Hoge Ham 119, DongenHOOFDPIJNDOSSIER: TUF RECYCLING B.V.Ruim 300 vrachtwagens nodig voor opruimen 1e fase TUF-troepVennen 60 5104 CV DONGEN 0162 - 31 52 54 www.autobedrijfschellekens.nlVennen 60 BETAALBAAR 5104 CV DONGEN ONDERHOUD! 0162 - 31 52 54 www.autobedrijfschellekens.nlVennen 60 5104 CV DONGEN 0162 - 31 52 54 www.autobedrijfschellekens.nlAUTOBEDRIJF STOOMBERG STOOMBERG SPECIALIST IN FORD STOOMBERG.NL DE SLOF 54, 5107 RJ DONGEN TEL: 0162 321 313Hoofdpijndossier: TUF RecyclingHet college van B&W stemt in met opschorting van de lopende Europese aanbesteding voor de afvoer van 7.557 ton infill van TUF Recycling BV. Dit meldde het college richting de gemeenteraad in een raadsinformatiebrief van 15 juli. De inschrijftermijn voor de aanbesteding startte op 15 mei en is nu door burgemeester Starmans verlengd tot en met 11 september 2019. Aanleiding voor de opschorting zijn actuele ontwikkelingen in de kunstgrasmatrecyclemarkt. De procedure voor het opruimen van het zand- en rubbermengsel moet op Europees niveau worden aanbesteedt. Dit is wettelijk verplicht voor opdrachten vanaf €221.000,-. DOOR TJIETSE BROEDERS Voor het zomerreces werd de gemeenteraad door het college op de hoogte gesteld dat zij al vanaf februari in het geheim in gesprek was met een internationaal recyclebedrijf (ASI Europe). Dit Rotterdamse bedrijf toonde zich bereid om de troep bij TUF op te ruimen. Burgemeester Starmans verklaarde destijds dat geheimhouding nodig was, ,omdat er sprake was van een belangrijk en kwetsbaar proces, waaraan achter de schermen gewerkt diende te worden om tot een resultaat te komen.” Niet de gemeente Dongen maar ASI Europe stelde vertrouwelijkheid als absolute voorwaarde. “Wij hebben ingestemd met die vertrouwelijkheid, iets wat we zeker niet zomaar doen,om de kans te vergroten om een mogelijke uitweg te vinden in een uiterst complexe zaak”, aldus de burgemeester. ASIR ASI Europe heeft inmiddels een besloten vennootschap opgericht: Advanced Sports Installations & Recycling B.V. (ASIR). Deze Rotterdamse vennootschap heeft met betrekking tot TUF de afgelopen maanden onderzoek gedaan en een plan van aanpak uitgewerkt. Het college heeft zich altijd uitgesproken voor een oplossing vanuit de commerciële markt. Op 8 juli ontvingen zij in vertrouwelijkheid overeenkomsten van meerdere privaatrechtelijke partijen. ASIR werkt ondertussen verder aan het plan van aanpak en zal dit ter zijne tijd voorleggenaan de gemeente Dongen. De burgemeester en wethouders zullen het plan beoordelen. Beide partijen hebben het doel om tot bedrijfsvoering te komen die overeenkomt met de vergunde situatie en waarbij de overtredingen moeten worden opgeheven. Wanneer het college beoordeelt dat ASIR hiertoe niet in staat is, zal de afvoerwerkzaamheden worden gegund aan de laagste inschrijver. Last onder bestuursdwang Op 18 december 2018 legde het college aan TUF Recycling B.V. diverse lasten onder bestuursdwang op vanwege de structurele overtredingen op de bedrijfslocaties aan de Vierbundersweg en De Schacht. Eén van die lasten was om voor uiterlijk 1 april het te-veel aan opgeslagen infill te hebben afgevoerd. Dit is het kunstgrasmatreyclebedrijf niet gelukt. Het college van B&W bepaalde daarom om de 7.556 ton aan infill af te laten voeren. De gemeente moet de kosten eerst zelf betalen om daarna via een kostenverhaalbeschikking het bedrag te vorderen bij TUF. Namens de gemeente zal de Omgevingsdienst Middenen West-Brabant toezicht houden en controles uitvoeren. Twaalf vrachtwagens De raadsinformatiebrief van 15 juli meldde dat de eerste vrachtwagens op 17 en 18 juli hebben gereden. Op beide dagen voerden twaalf vrachtwagens zo’n tachtig ritten uit. Na het zomerreces worden de verdere afvoerwerkzaamheden hervat. Afgelopen meimaand sprak Starmans nog uit dat op uiterlijk 20 september de afvoerwerkzaamheden zijn afgerond zodat de openstaande lasten 3 en 4 – met als oorspronkelijke deadline van uiterlijk 1 mei – worden uitgevoerd. De raadsinformatiebrief vermeldt niks overVU De Langstraat start nieuw seizoen met cursuskrant en Open Avond Op maandag 2 september presenteert de VU het nieuwe najaarsprogramma in het Van Haestrechtcollege te Kaatsheuvel. Tijdens deze Open Avond kun je vrijblijvend en in een gezellige sfeer kennismaken met het grote en veelzijdige aanbod van cursussen, lezingen en workshops die vanaf september van start gaan. Het aanbod van de VU is actueel en uitgebreid. Naast kookcursussen, taal-cursussen, schildercursussen, fotografie en alternatieve cursussen wordt het programma voortdurend aangevuld met nieuwe en actuele workshops en cursussen. Iedereen is welkom. Toegang en koffie zijn gratis. Wil je niet zo lang wachten met inschrijven of kun je niet aanwezig zijn bij de Open Avond? Eind augustus wordt de cursuskrant met het najaarsprogramma verspreid. Hierin is hetvolledige programma-aanbod van de VU opgenomen. Daarnaast vind je op de website van de VU, www.vudelangstraat.nl, nu reeds alle informatie en kun je je voor elke cursus aanmelden. Open Avond: maandag 2 september. Tijd: van 19.00 tot 20.30 uur. Locatie: Van Haestrechtcollege, Vossenbergselaan 8 te Kaatsheuvel.de huidige planning. Politierapport Wanneer alle infillbergen zijn afgevoerd is het bedrijfsterreingoed toegankelijk om te starten met de andere overtredingen, zoals het teveel aan opgeslagen kunstgrasmatten. Op donderdagavond 11 oktober 2018 ontstond de brand bij TUF Recycling B.V. Tot op heden is er nog geen afgerond politieonderzoek dat duidelijkheid kan verschaffen over de brandoorzaak. Tijdens de raadsvergadering van 16 mei verklaarde Starmans nog: ”Ik blijf herhalen: ik ga niet over het politieonderzoek. Ik word daarvan niet op de hoogte gehouden.” De burgemeester kon toen wel mededelen dat het politieonderzoek nog liep en dat ze regelmatig informeerde naar de stand van zaken. Ze beloofde dat als ze meer wist, ze het direct met de gemeenteraad zal delen.Deze week extra bij uw weekbladOPEN AVONDMAANDAG 2 SEPTEMBER 2019erenigingenin de RegioEERSTE VERENIGINGSKRANT EEN FEITWat ga jij in je vrije tijd doen? Al een hele tijd hebben we het over de Verenigingskrant. Deze week is hij er dan eindelijk! En hoe. Massaal hebben jullie gehoor gegeven aan de oproep om jullie vereniging, belangengroep en/of stichting te presenteren en te promoten. Dit heeft geleid tot een prachtige bijlage die we deze week vol trots presenteren. Rest er natuurlijk nog maar één vraag: Wat ga jij in je vrije tijd doen?WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 29 AUGUSTUS 2019PAGINA 2Nog een paar dagen en dan, na meer dan 30 jaar knippen, hangt Mark de schaar aan de wilgen en geven we de organisatie uit handen.per 1 september is er een nieuwe eigenaar. Het gaat door zonder ons ,verder zal er niet veel veranderenhet geweldige team blijft WIJ DANKEN ALLE KLANTEN DIE WIJ OOIT HEBBEN MOGEN HELPEN AAN HUN HAAR, MET HUN HAAR, VOOR ALLE FANTASTISCHE GESPREKKEN, CONTACTEN EN KLANDIZIE.We verdwijnen niet uit Dongen, we komen elkaar vast nog tegen. Het gaat jullie goed! MARK en SONJA VERHULSTwww.hemenhaarkappers.nl Hoge Ham 39 Dongen 0162-313080S R E K R E W E D R A H N E D O R B E R E O T STE HUUR30 appartementen Trappistenstraat (blok A)Lars van LieshoutGrof volkoren 2,772,504,De eerste huurappartementen van de nieuwbouw in de Trappistenstraat staan nu op Woning in Zicht. U kunt hierop reageren als u staat ingeschreven bij Woning in Zicht. Zorg ervoor dat uw gegevens up-to-date zijn, anders komt u mogelijk niet in aanmerking voor een woning. Geldig wo. 28 aug. t/m di. 3 sept.6 krentenbollen 4,86 00Reageer nu via Woning in Zicht30 appartementen (blok A) waarvan 23 twee-kamerappartementen en zeven drie-kamerappartementen. voorrang voor woningzoekenden van 55 jaar en ouder die een woning van Casade achterlaten.www.woninginzicht.nlcasade.nlVragen? Bel ons gratis:0800 55 222 22www.bakkerfloorvanlieshout.nlWEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 29 AUGUSTUS 2019PAGINA 3380 KV HOOGSPANNINGSVERBINDING RILLAND-TILBURGMinister Wiebes stelt zijn keuze vanwege masttype uit De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft nog meer tijd nodig om een besluit te nemen over de nieuwe ‘Hoogspanningslijn Zuid-West’ tussen Rilland en Tilburg. Dit communiceerden het ministerie van EZK, hoogspanningsbeheerder TenneT en de 18 Samenwerkende Overheden. Aanleiding is dat er noodzakelijk onderzoek moet worden gedaan naar de keuze van het juiste masttype. DOOR TJIETSE BROEDERS Begin juni stuurden de 18 Samenwerkende Overheden een advies naar de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In dit advies waren de zorgen van de ’s Gravenmoerse bewonersgroep en dorpsraad opgeno-men. Op 14 juni gaf wethouder Van Beers– tevens voorzitter van de 380kV-overleggroep - op het ministerie mondelinge toelichting over het advies. De EZK-minister beloofde toen voor het zomerreces zijn besluit te maken. Op 9 juli kwam het bericht dat de minister EZK dat niet voor de zomer ginghalen en daarom pas na zomervakantie worden genomen. Uitgestelde keuze Nu laat het ministerie via de website weten dat het besluit nog verder wordt uitgesteld. De Samenwerkende Overheden hebben een advies uitgebracht over de tracévarianten. Zij hebben daarbij onder andere geadviseerd over eenduidige masttypes en hun posities, die passen binnen het landschap, na te streven. In het belang van een zorgvuldige afweging door de minister van EZK wordt dit nog nader onder-zocht. Het lukt daarom niet om de keuzes van de minister nu al bekend te maken. De minister van Economische Zaken en Klimaat kiest in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan. Bewonersgroep 380 kV ’s Gravenmoer “Natuurlijk vinden wij dit uitstel vervelend. Ook wachten wij nog op een reactie op onze brief aan de minister waarbij wij hem uitnodigen ons dorp te bezoeken.”,laat de woordvoerder van de bewonersgroep weten. ”Maar als dit wachten leidt tot de keuze voor een zelfde masttype voor bestaande en nieuwe verbinding, dan mag het wat ons betreft zeker langer duren!” De bewonersgroep constateert dat er niks wordt gemeld over de voorgestelde knikvariant, waarbij de hoogspanningsmasten verder van ’s Gravenmoer komen te liggen. Ze wensen dat de minister dezelfde zorgvuldigheid toepast als bij de keuze voor het masttype. ”Dan kan het bijna niet anders zijn dan dat de minister hetverstandige besluit neemt onze knikvariant over te nemen.” Volgens de bewonersgroep verdient het hele proces niet de schoonheidsprijs. Ze hopen dat de minister een wijs besluit neemt, waardoor de ’s Gravenmoerse bevolking een positieve vertrouwensimpuls in de overheid krijgt. ”Hoe het proces ook eindigt: gezamenlijk met de gemeente moeten we in alle openheid bespreken wat goed en wat minder goed is gegaan én wat we daarvan kunnen leren. Daar wordt uiteindelijk de gemeente Dongen sterker van!”’EEN METER ‘JASSERON’ KETTING EN 78 SOLDERINGEN’Juwelier Van Stokkom mocht zich over het ambtsketen buigen naam dus niet te wijzigen want de bewoners zullen altijd de juwelier ‘Van Stokkom’ noemen. Na de overname is daarom wel het logo opgefrist, maar de naam is gebleven. “Het is mooi dat het college aan de plaatselijke ondernemer denkt bij zo’n opdracht”, vertelt Nicole. Ze ging aan de slag en soldeerde 78 keer schakeltje voor schakeltje en zorgde ervoor dat de lengte hetzelfde bleef. “De ringetjes waren dun geworden door slijtage en waren echt aan vervanging toe”, vertelt Nicole. “En dat is niet onlogisch voor een ambtsketen uit de jaren 70.” De ambtsketen kreeg weer een prachtige uitstraling, zeker na het polijsten van alle elementen tussen de schakels. De ringetjes van 5 mm doorsnee zitten goed gesoldeerd aan de elementen en kunnen er weer een aantal jaren tegen. Ook het kettinkje dat ervoor zorgt dat de ambtsketen precies op de goede hoogte hangt bij de burgemeester is voorzien van nieuw sluitwerk. Ondanks dat er collega’s op vakantie waren en er veel bezoekers in de winkel kwamen, is de ambtsketen netjes op tijd afgeleverd. Juwelier van Stokkom is zeker trots op het resultaat. De fraaie winkel met veel licht en prachtige vitrinekasten biedt een grote collectie aan sieraden. Het is heerlijk om even binnen te lopen en wanneer u binnen bent, kunt u er zeker van zijn dat u met een sieraad naar buiten stapt.Letterlijk en figuurlijk boog Nicole van Nunen zich over de ambtsketen. Het gemeentelijk sieraad van de burgemeester van Dongen was aan een opknapbeurt toe. Al diverse keren heeft juwelier Van Stokkom een reparatie uitgevoerd en gaf de laatste keer als advies aan het college om de ambtsketen te voorzien van nieuwe schakels. DOOR THECLA BOVENBERG Nicole, die tien jaar geleden in de winkel kwam werken, maakte eerst een werktekening om daarna precies uit te rekenen hoeveel ringetjes er tussen de schakels moesten komen. “De ambtsketen moest in twee weken klaar zijn voor gebruik en dat gaf ons wel enige druk op de schouders”, aldus Nicole. “Maar het was erg leuk om te doen.” Ook al is de familie Van Stokkom geen eigenaar meer, toch blijft de naam na die tijd, nu al 26 jaar, een begrip in Dongen. Probeer deNicole en haar collega’s leiden u met plezier rond en geven uitleg over de diverse merken. Uiteraard kunt u ook voor een reparatie van uw sieraad terecht bij juwelier Van Stokkom.BANKET & FIJNBROODAPPEL CITROEN VLAAITJE voor€DAVIT1,953 meergranenbrood voor€8,75FRIKANDELBROODJESvoor de lekkere trek nu€1,95MUESLIBOL4 stuks - van e 3,60 nu€3,00• 0162 - 312616 • Hoge Ham 79, DongenDEKONINGDONGEN.NLWEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 29 AUGUSTUS 2019PAGINA 4DONDERDAG 29 EXTRA KOOPAVOND! T/M ZATERDAG 31 AUGUSTUS39,95 49,95 59,9595ALLE JEANS MET GELE STICKER59, 69, 79, 9595952 JEANS E2E JEANS59, 20,-ALLE JEANS MET BLAUWE STICKER69,95 79,95 89,952E JEANS39, 10,95 49, 15,-ALLE JEANS MET GROENE STICKER95ALLE OVERIGE JEANS2 JEANS 25% KORTING EBIG L SPRANG-CAPELLE | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL KERKSTRAAT 102, SPRANG-CAPELLE | DINSDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0416 540440WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 29 AUGUSTUS 2019PAGINA 5Feelgoodfilm: GreenbookGrensgeval We zijn in Venlo. Manlief heeft daar een afspraak en ik kies voor het dichtstbijzijnde park waar ik met notitieboekje en pen op het gras in de schaduw ga zitten. Het is kei-warm. Mik en Mak, een man en vrouw van een jaar of veertig schommelen, beiden gebukt onder een zware rugzak mijn richting uit en ploffen dampend op het bankje schuin tegenover mij. Mik in een hele ruime beige korte broek en Mak in een veel te strakke witte hemdjurk waarin alles wat wij vrouwen niet willen, zichtbaar is. Zij zijn niet van de schriele op z’n zachtst gezegd en als zij met dit weer niet zouden willen bewegen, begrijpt iedereen dat gewoon. Door de felle zon en temperatuur van dertig graden zwelt gewoon élk lichaam op. “Eerst water!” Hoor ik Mik zeggen. Uit zijn rugzak haalt hij een literfles water en giet dat over zijn hoofd leeg. Mak heeft haar schoenen uitgedaan en haar jurk bijna tot aan haar kruis opgetrokken: ”dan kan alles lekker effe luchten.” (Huuu!) Ze houdt wijdbeens de voeten in de lucht. Maar ík zit daar.. en ik zie van alles! Gelukkig voor mij draagt ze een gewone slip en geen string. Mik pakt nog een fles water en giet deze in kleine straaltjes over de bleke, omvangrijke benen van de kirrende Mak “Ooh, wil je mijn voeten ook nog effe doen.” De lege fles gaat in de afvalbak naast het bankje. Mak doet tevreden haar benen nog wat verder uit elkaar. Verschoond van elke vorm van medeleven trekt ze haar jurk helemaal tot aan het kruis op. Mik ontdoet zich met veel misbaar van zijn natte T-shirt. Met een buik die heel wat gekost moet hebben en heel veel spierloos wit vlees ploft hij weer op het arme bankje. Als hij zijn schoenen heeft uitgeschopt legt hij zijn blote voeten op de rugzak en blijkt hij tenen te hebben zo groot als kippeneieren. Mak raakt in dampende vervoering bij het zien van al dat blote vlees van Mik en ik kan haar bedoeling bijna ruiken. Ik ga snel aan de slag met pen en papier eer ik hier blind van word of anderszins onherstelbaar beschadigd. En dan te bedenken dat ik vind dat de afstand tussen mijn vel en mijn skelet steeds groter wordt en ik vaak, in tegenstelling tot Mik en Mak, de behoefte heb om er bij mezelf een extra kleedje over te gooien. Als ik ’s morgens in de spiegel kijk denk ik wel eens dat het met mij deze dag niet meer goed komt. Hoe dan ook, ik probeer altijd mijn, door de zwaartekracht getroffen, lichamelijke ongemakken zoetjes weg te moffelen. Ik doe dus niet aan strakke kleding of blote dingen, ik kijk wel uit! Toch benijd ik stilletjes de mensen die daar niet mee zitten. Maar er zijn ook grenzen.BBQ Concert Seniorenharmonie ”Dongen” Seniorenharmonie “Dongen” nodigt u uit voor BBQ Concert op dinsdag 3 september. Het wordt een mooi en aangenaam concert op het bijna einde van de zomer en dan de weer naderde herfst. Met een beetje geluk kan het zelfs buiten plaatsvinden. De middag wordt afgesloten met een heerlijke barbecue, waar u tegen be-taling, aan kunt deelnemen. Dus graag tot dinsdag 3 september om 14.00 uur in café – zalencentrum de “Viersprong in Dongen. Toegang is gratis! Wilt u deelnemen aan de BBQ, dan graag even opgeven en betalen bij Fred en Petra. 0162-312054 á €12,50 p.p. www.seniorenharmoniedongen.nl8 ZOEK DE 10 VERSCHILLEN 8 GEBRAND AAN DE STARTMaandag 2 september vertoont Cinemaclub Dongen de film “Greenbook” in het theater De Volckaert. The Negro Motorist Green Book, zo heette de reisgids die tussen 1936 en 1966 jaarlijks werd uitgegeven door Victor Hugo Green, een zwarte postbode uit New York. Het boekje stond vol adressen van hotels, tankstations en uitgaansgelegenheden in de VS waar Afro-Amerikanen welkom waren. In de film Greenbook, gebaseerd op ware gebeurtenissen, heeft de beroemde zwarte pianist Don Shirley (Mahershala Ali) uit New York de gids hard nodig: hij heeft een tournee van twee maanden gepland door de zuidelijke staten, waar anno 1962 nog strenge segregatiewetten gelden. Greenbook is een verhaal over racisme dat met een lach en een traan en een hartverwarmende finale op een beproefde wijze is verfilmd. Hollywood is gek op dit soort verhalen, wat wel blijkt uit het feit dat de film met de Oscar voor de beste film ging strijken. Aanvang voorstelling 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs € 7,50 en voor leden van de cinemaclub € 5,00. Volg ons programma: www.cinemaclubdongen.nlDeze puzzel wordt u aangeboden door: Al 20 jaar een vertrouwd beeld in Dongen Hoge Ham 109 • 5104 JC Dongen 0162 - 370 965 • kijkers@oogenblik.nu www.oogenblik.nu • en op Facebook De oplossing van deze puzzel vindt u verderop in deze krant.‘EEN SPECIAAL BEZOEK’De wens van Mw. Weterings in vervulling Op 7 augustus 2019 was het haar 105e verjaardag, maar was burgemeester Marina Starmans met vakantie en dat vond mevrouw Anneke Weterings – Maas zo jammer. Vrijdag 23 augustus werd de verjaardag nog eens dunnetjes overgedaan in de aanwezigheid van burgemeester Starmans. Feest dus! Door Thecla Bovenberg Anneke was verrukt toen ook samen met de burgemeester een flinke taart werd binnengebracht. Fantastisch, zo’n grote taart met een afbeelding van haarzelf in het midden. Na de felicitaties werd de taart dan ook snel aangesneden. Koffie werd ingeschonken en haar kinderen en aanhang waren erbij om mee te genieten. Feest in de ‘Gouden Leeuw’ Het gezin kent deze eetgelegenheid al vele jaren dus was het een logische stap om daar de 105e verjaardag te vieren. Omdat de verjaardag al jaren in de zomervakantie valt zijn er natuurlijk kinderen, klein- en achterkleinkinderen met vakantie. Dat is wel jammer, maar ondanks dat bleek er een grote verrassing voor haar te zijn. Haar zoon Jan, getrouwd met een Spaanse vrouw, onderbraken hun vakantie en kwamen met het vliegt
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x