Portfolio Sophie Houttequiet - Studio Sophie

42 pages
0 views
of 42

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
SOPHIE HOUTTEQUIET PORTFOLIO27 REBRANDING Huisstijl restaurant Maz ie, Den Haag15 PACKAGING Ontwerp verpakking skin care producten Carl&Johan21 DESIGN F ictief…
Transcript
SOPHIE HOUTTEQUIET PORTFOLIO27 REBRANDING Huisstijl restaurant Maz ie, Den Haag15 PACKAGING Ontwerp verpakking skin care producten Carl&Johan21 DESIGN F ictief magazine Gebaseer29 DESIGN L ogo & huisstijl Alberts37 REBRANDING Huisstijlgids nachtwinkel Nachtroer45 DESIGN & LANCERING Online magazine MOMO34Rebranding Huisstijl restaurant Mazie, Den HaagAutonomous design project - De Haagse Hogeschool Rebranding huisstijl restaurant Mazie, Den Haag Erasmus - Januari 2O1756G - R E S TAUEINEN HA - D AEBRAN - RDGRANT MAZIFictief rebranding project in samenwerking met restaurant Mazie, een restaurant in Den Haag. Voor het project ging ik op zoek naar een opdrachtgever tijdens mijn Erasmus.78DG - R E S TAU RA NT MAZIEN HA - D AINEEBRAN - RG910Ontwerp Verpakking Skin care productenStage opdracht communicatiebureau Starss Ontwerp verpakking van nieuwe skin care lijn Carl&Johan April 2O1711Voor de lancering van een nieuwe productenlijn (verzorgende producten voor de normale huid) gaan we op zoek naar een nieuwe verpakking. Het merk Carl&Johan bood oorspronkelijk enkel producten aan voor een getatoeĂŤerde huid.12PRODUE R PA K - V KREP IN ANTWE - O RSKIN G CCT1314Ontwerp Magazine GebaseerOpdracht Grafisch Design Opmaak magazine met onderwerp grafisch ontwerpster Stephanie Specht Januari 20161516EBICTIEF - F MASEER SNTWE - O RPSAGAZINE GBij deze opdracht werkte ik rond het onderwerp grafisch ontwerpster Stephanie Specht. De opdracht bestond uit het opmaken van een magazine aan de hand van bestaande content.1718EBICTIEF - F MASEER SNTWE - O RPS19AGAZINE G20Ontwerp Logo & huisstijl AlbertsStage opdracht communicatiebureau Starss Ontwerp logo en huisstijl voor nieuw merk Alberts April 2O1721Alberts is een nieuw bedrijf dat de markt wil veroveren met smoothie automaten waarin bevroren fruit gemixt wordt naar wens van de klant. Toekomstgericht willen ze nog projecten lanceren onder deze naam en huisstijl, daarom moet het flexibel zijn. Alberts is een afgeleide van de naam Albert Einstein. De basline van het merk is: ‘Killing excuses with technology’.22- LO G O ENLBER TS - APLR ONTWE-23 HUISSTIJ24- LO G O ENLBER TS - APLR ONTWE-25 HUISSTIJ26Rebranding Huisstijl nachtwinkel NachtroerOpdracht Grafisch Design Fictieve rebranding nachtwinkel te Antwerpen Juni 20162728ING - HUISSHTWINKETILDACREBRANJ LG-29 IDS NNachtroer is een nachtwinkel in Antwerpen waarvoor een fictieve rebranding werd uitgevoerd in het kader van een schoolproject. Het resultaat was een huisstijlgids.30ING - HUISSHTWINKETILDACREBRANJ LG-31 IDS N32Lancering en ontwerp Online magazine MOMOBachelorproef in samenwerking met communicatiebureau Starss Ontwerp en lancering online magazine MOMO voor schoenenwinkel Moernaut Juni 201733MOMO magazine is een magazine voor schoenenwinkel Moernaut. In juni 2017 werd het gelanceerd. Dit project liep in het kader van mijn bachelorproef in samenwerking met Starss.34IN- ONLG INN / LA CERM AG A Z I NEPENTWE - O R3536IN- ONLG INN / LA CERM AG A Z I NEPENTWE - O R3738IN- ONLG INN / LA CERM AG A Z I NEPENTWE - O R3940IN- ONLG INN / LA CERM AG A Z I NEPENTWE - O R41S O PH I E H O U T T E Q U I E T
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x